جدول زمان بندی کلاس های آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته خودرو و تصادفات

رشته کارشناسی

زمان (روز – ساعت)

طول دوره (ساعت)

مدرس

شروع

خودرو و تصادفات

یک روز در هفته (21- 17)

40

مهندس غلامی