شرایط شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری و نحوه اخذ پروانه

شورای عالی کارشناسان رسمی در اجرای بند الف ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به منظور جذب و تامین کارشناسان مورد نیاز کانون های کارشناسان رسمی دادگستری استان ها در نقاط مختلف کشور ، شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در آزمون متقاضیان کارشناسان رسمی را به شرح ذیل اعلام می نماید.

1- شرایط متقاضیان

متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری ، برطبق ماده 15 قانون علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند.

1-1-متدین به دین اسلام ، یا یکی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوی اسلامی

1-2- داشتن تابعیت ایرانی

1-3- نداشتن پیشینه کیفری

1-4- عدم اعتیاد به مواد مخدر

1-5- نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیر قانونی ، یا مخالف اسلام

1-6- داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا از یکی از دانشگاههای معتبر داخلی (اعم از دولتی یا غیر دولتی ) یا خارجی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

1-7- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک مذکور در روز ثبت نام

 توجه:***

برای ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری نیاز به ارائه و ارسال تمامی سوابق و مدارک و اثبات حداقل پنج سال سابقه کار نمی باشد و ملاک تاریخ فارغ التحصیلی است و فقط بعد از قبولی در آزمون کتبی و در مرحله مصاحبه علمی و تجربی نیاز به ارائه مدارک خواهد بود. توجه داشته باشید که این مدارک الزاما سوابق بیمه ای نیست و می تواند گواهی ها و اسنادی مبنی بر تجربه کاری در زمینه مورد نطر باشد.

1-8- داشتن حداقل 25 سال سن

1-9- داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان)

تبصره 1 : داوطلبان هنگام ثبت نام می بایست تصویر گواهی 5 سال سابقه کار را همراه با مدارک ثبت نام ارسال نمایند. اما در صورت پذیرفته شدن در آزمون مرحله اول و دعوت برای شرکت  در آزمون مرحله دوم (مصاحبه علمی و تجربی ) ، ارایه اصل مدرک تحصیلی و گواهی معتبر و تسلیم کپی تایید شده آنها به مصاحبه کنندگان الزامی است.

تبصره 2 : در مورد فارغ التحصیلان دوره های تحصیلی پیوسته منتهی به کارشناسی ارشد یا دکتری نیز تاریخ دقیق فراغت از تحصیل مندرج در مدرک ملاک محاسبه خواهد بود.

تبصره 3 : کلیه نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها (با مرتبه دانشیاری و بالاتر و سوابق تجربی و علمی لازم در رشته تحصیلی خود) و همچنین مدیران ارشد ستادی و اجرایی و خادم  کشور (با سوابق مدیریتی مرتبط با رشته تحصیلی خود ) که واجد سایر شرایط مندرج باشند نیز با عضویت در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان محل سکونت خود در این آزمون ثبت نام به عمل می آید و تعدادی از آنها پس از شرکت در آزمون در صورت کسب حد نصاب مصوب به در یافت پروانه کارشناسی رسمی نایل خواهند شد. (پذیرش افراد مذکور علاوه بر ظرفیت پیش بینی شده کانون خواهد بود).

تبصره 4 : هر کارشناس رسمی صرفاً می تواند با استفاده از یک پروانه و در یک رشته کارشناسی فعالیت نماید، لذا اکیداً یاد آور می شود چنانچه فردی دارای پروانه کارشناسی از سایر  مراجع باشد، در صورت پذیرفته شدن در کانون کارشناسان رسمی ، لازم است قبل از اتیان سوگند و دریافت پروانه کارشناسی نسبت به لغو و ابطال پروانه قبلی اقدام و مراتب را کتباً به کانون اعلام نماید.

2- آزمون و تاریخ برگزاری آن

آزمون برای کلیه ثبت نام کنندگان به شیوه کتبی و برای کسانی که در آزمون مرحله اول حد نصاب لازم را کسب کنند. در صورت واجد شرایط بودن ، و ارایه و تسلیم مدارک لازم به شیوه ی شفاهی و مصاحبه حضوری نیز انجام خواهد شد.

تبصره 5 : سوالات امتحانی از منابع دانشگاهی در رشته مورد تقاضا با رعایت استانداردها و با توجه به تجارب لازم مربوط به آن رشته کارشناسی حتی الاامکان به صورت کاربردی و تخصصی  به شیوه چند گزینه ای یا تشریحی یا هر دو طراحی و همانند آزمون های سراسری اجرا خواهد شد و زمان برگزاری آزمون هر رشته با توجه به تعداد شرکت کنندگان و امکانات شوای عالی کارشناسان رسمی در پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی و همچنین کانون های استان اعلام و سعی خواهد شد امتحان کتبی بسیاری از رشته ها قبل از پایان نیمسال اول در تهران و بعضی از مراکز استانها برگزار گردد.

تبصره 6: حد نصاب قبولی در هر رشته با توجه به نیاز مناطق ، نمرات شرکت کنندگان و تعداد متقاضیان ، با تصویب شورای عالی تعیین میگردد.

تعدادی از رشته ها و حداقل مدرک مورد نیاز جهت آزمون

 

 3 – مراحل قانونی بعد از قبولی در آزمون های کتبی و شفاهی

3-1- تشخیص صلاحیت اولویت های اخلاقی (به وسیله کمیسیون ماده 13 قانون).

3-2- طی موفقیت آمیز دوره کار آموزی تحت نظر کارشناس راهنما به مدت یکسال.

3-3- اتیان سوگند و دریافت پروانه کارشناسی با صلاحیت تعیین شده.

تبصره 7 : با توجه به اینکه «کارشناسی رسمی دادگستری» شغل محسوب نمی شود. کلیه افراد شاغل در موسسات دولتی و غیر دولتی در صورت داشتن شرایط می توانند در آزمون ثبت  نام نموده و پس از موفقیت در طی مراحل قانون به دریافت «پروانه کارشناسی رسمی دادگستری» نایل شوند.

4 – ثبت نام

هر داوطلب می تواند با داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر و سابقه کار تجربی مفید و مرتبط لازم برای رشته مورد نظر فقط در آن رشته ثبت نام نماید. متقاضی باید اصل گواهی معتبر مبنی بر داشتن سابقه مربوط را بعد از قبولی در آزمون مرحله اول همراه مدارک دیگر جهت شرکت در مصاحبه علمی و فنی به کانون کارشناسان تسلیم نماید. در صورت ارایه مدارک مورد نظر مصاحبه انجام نمی شود و نظر گروه مصاحبه کننده در رد یا قبول گواهی ارسالی صائب و غیر قابل اعتراض است و مدارک تسلیمی غیر قابل استرداد است.

5 – نحوه ثبت نام

ثبت نام در آزمون صرفا با تکمیل فرم ثبت نام که از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی به نشانی www.scioe.org و یا با مراجعه به کانون کارشناسان رسمی استان مورد تقاضای خود قابل  دریافت می باشد. و ارسال مدارک مورد نظر به کانون مذکور امکانپذیر است.

تبصره 8 : چنانچه متقاضی با داشتن شرایط لازم در بیش از یک رشته ثبت نام نماید. اولا در صورت همزمان بودن آزمون فقط حق شرکت در یک رشته را دارد. ثانیا در صورت شرکت در رشته های مختلف در صورت واجد شرایط بودن فقط برای یک رشته – به انتخاب متقاضی پروانه کارشناسی صادر می شود.

تبصره 9 : متقاضی نمی تواند ساکن یک استان باشد و برای استانی دیگر ثبت نام نماید.

6- نحوه گزینش نهایی

گزینش نهایی درهریک از رشته های امتحانی از بین شرکت کنندگان در آزمون هر منطقه که حد نصاب نمره علمی لازم را برای شهرستان مورد نظر احراز نمایند،با توجه به ضوابط مربوط و بر اساس نمره کل آزمون و نیاز شهرستان انجام خواهد شد.

تبصره 10 : کانون کارشناسان پس از صدور پروانه کارشناسی ، اسامی کسانی را که مفتخر به دریافت پروانه کارشناسی می شوند، ضمن درج عکس و مشخصات و صلاحیت آنان در کتاب  اسامی کارشناسان کانون ، نسبت به معرفی آنان به مراجع زیربط اقدام می نماید و بدیهی است که ایجاد و تامین کار برای کارشناسان خارج از وظایف کانون ها است.

 

لینک های دسترسی سریع

 

راه و ساختمان

عمران (کلیه گرایش ها) - راه و ساختمان - معماری - نقشه برداری

شهرسازی - تکنولوژی معماری

سرفصل ها مواد و منابع

دانلود رایگان

نمونه سوالات

کلاس آمادگی

برق ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

مکانیک - برق و الکترونیک - برق - تاسیسات - الکترومکانیک -

صنایع (تولیدی ، تکنولوژی صنعتی) - ماشین ابزار

سرفصل ها مواد و منابع

کلاس آمادگی

تاسیسات ساختمانی

مکانیک - برق و الکترونیک - برق - تهویه و تبرید

- الکترومکانیک

سرفصل ها مواد و منابع

کلاس آمادگی

صنایع گاز و گازرسانی

مکانیک - گاز - پتروشیمی - شیمی - نفت و گاز

سرفصل ها مواد و منابع

کلاس آمادگی

خودرو و تصادفات

مکانیک - افسران ناجا

سرفصل ها مواد و منابع

کلاس آمادگی