جدول زمان بندی کلاس های آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع گاز و گاز رسانی

رشته کارشناسی

زمان (روز – ساعت)

طول دوره (ساعت)

شروع

ظرفیت

گاز و گازرسانی

یک روز در هفته (21- 17)

40

 

در حال ثبت نام

طول دوره: 40 ساعت

هزینه: 880,000 تومان

مدرس مهندس محمد صادق صالحی

( مدرس دوره ها و نویسنده مجموعه کتابهای راهنمای تشریحی آزمونهای کارشناسان رسمی دادگستری و

قوه قضاییه و نویسنده کتاب نکات برتر آزمونهای نظام مهندسی)