کارشناسی رسمی یکی از معتبرترین صلاحیت ها در حیطه تخصص های مختلف است و اشخاص می توانند در کنار شغل اصلی خود با هر عنوانی (مهندس،مدیر،کارمند و ...) به کارشناسی پرونده ها و موضوعات ارجاعی (محاکم، ادارات و موسسات دولتی،شهرداری ها، بانک ها، سفارتخانه ها و ...) بپردازند. ورود به این حرفه از طریق آزمون کارشناس رسمی دادگستری برای طیف وسیعی از تخصص ها (مهندسی وغیرمهندسی) میسر است. در ادامه تلاش خواهد شد تا علاقه مندان را با سرفصل ها و منابع آزمون کارشناسان رسمی دادگستری آشنا کنیم.

سه نوع کارشناس رسمی داریم

1.       کارشناس رسمی دادگستری

2.       کارشناس رسمی قوه قضائیه (ماده 187 برنامه سوم توسعه)

3.       کارشناسی ماده 27 (قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)